För att veta vilken typ av marknadsföring som passar det egna företagandet bäst så bör man först analysera vilken företagsmodell man arbetar efter. Är företaget främst internetbaserat så kanske reklam och marknadsföring offline är överflödig? Är företaget lokalt kanske marknadsföringsmaterial som når ut till innevånare på orten är viktig? Kanske det är ett företag som siktar på att växa internationellt genom franschaise koncept och därför behöver satsa på bred marknadsföring både on- och offline? Den här typen av analys är absolut nödvändig för att sålla fram det bästa sättet att spendera sin marknadsföringsbudget. Gör man inte en noggrann analys kan uppgiften bli övermäktig när alla alternativen kommer över en som en Tsunami och blir alternativen för många kan man som företagare bli paralyserad och till och med gå under på kuppen. Man orkar helt enkelt inte.

Att ha en marknadsföringsplan är a och o. Felsatsningar när det kommer till marknadsföringen kostar inte bara tid utan även pengar.

Har man en firma som riktar sig på lokalbefolkningen så kan det vara bra att satsa på marknadsföring i form av reklammaterial, reklampennor och liknande. Det gäller även stora, internationella företag som också har allt att vinna på att marknadsföra sig rent fysiskt med reklam. I storföretagens fall så är det bara att köra på – de har ju råd. Vi vanliga dödliga måste göra analysen. Vi har inte råd att satsa på fel häst när det gäller marknadsföring och reklam.

Ta hjälp och rådgivning utifrån i de fall ni behöver hjälp att sortera mellan alternativen när det gäller marknadsföring och reklam.

Ett helt internetbaserat företag har inte detta problem.Visserligen kan de skaffa sig pennor och reklambanners på bilarna men det är i såna fall bara för att de kan. Den typen av företagande når ut till hela världen så varför göra reklam som endast når ut lokalt?