Att satsa på någon form av enhetlig klädsel inom företaget med loggor och en speciell stil, signifikativ för företaget är ett bra sätt att attrahera nya kunder. Anledningen till det är att den här satsningen utstrålar ett slags “det går bra för oss, vi håller hög klass” till de potentiella kundernas undermedvetna.

När man väljer reklammaterial måste man ta den psykologiska aspekten med i beräkningen. Man måste skapa en image som berättar om företaget. Billiga metoder, billiga giveaways och så vidare sänder ett budskap om att företaget håller ganska låg kvalitet i det stora hela. Man ska inte underskatta de undermedvetna signalerna som man sänder ut. Om man inte gör en allvarlig och djupgående analys av företagets image kontra vad man har råd med när det gäller reklamsatsningar, så kan det hända att man satsar fel. Det är likställt med att kasta pengar i sjön.

Att satsa reklamplagg med logga kan vara en kostsam investering i inledningsskedet men det kommer att löna sig i längden. Ju snabbare man vill se framgång i sitt nystartade företag ju större satsningar behöver man göra på reklam och marknadsföring. Att nå ut med någon form av slogan och sin webbsite-adress genom reklam på bilen kan vara god ekonomi om man kommer att verka lokalt. Det gäller naturligtvis endast under förutsättning att man har en bil som är representativ för företagets image.

Har man riktigt dålig ekonomi och precis har kommit igång med sitt företagande kan det till och med vara en god ide att sätta upp flyers på anslagstavlor runt om kring och i orten där man har för avsikt att verka. Som komplement till denna enkla metod kan man sedan ha en snygg företagsklädsel som utstrålar klass och kvalitet. Gör analysen för att reda ut vilken metod som blir den mest kostnadseffektiva. Och allra bäst är det goda ryktet, vilket man får från nöjda kunder.