Nu mer är det marknadsföring online som är den heta trenden. Vissa typer av företag är även beroende av att marknadsföra sig offline d.v.s. i det verkliga livet. Innan det stora digitala paradigmskiftet till fullo ägt rum så är de flesta företagare beroende av marknadsföring även utanför internet. Faktum är att just denna digitala trend kan göra att reklamen utanför nätet blir mer effektiv om man gör det på rätt sätt. En sak man kan vara säker på är att reglerna förändras med paradigmskiftet.

Vad är det då för paradigmskifte jag syftar på. Det paradigmskifte som välter planeten Tellus. Det paradigmskifte som skapar om affärssystemen och revolutionerar arbetsmarknader och ekonomier. Det paradigmskiftet syftar jag på. Det där paradigmskiftet som stänger ner hela stadskärnor därför att köpcentra med bekväma parkeringar och lättillgänglighet – eller rentutav det paradigmskifte som innebär att kunderna kan stanna hemma och shoppa online via internet. Detta måste man som företagare förhålla sig till.

Vi befinner oss mitt i detta paradigmskifte. Det gamla systemet kommer att gå i graven, den gamla typen av arbetsmarknader och ekonomier, det gamla sättet att bedriva företagande och marknadsföra sig. Hela havet stormar. Det är intressanta tider. Alla kommer inte att överleva dem. Symboliskt talat. Vissa kommer att kastas överbord och gå under andra kommer att kastas upp på stranden och bli tvungen att byta nisch och affärsplan. Och några kommer att komma ut ur stormen på andra sidan med livhanken och företagandet i behåll. Det är de som är förberedda och har planerat för den digitala utvecklingen. Det är också de som analyserat vilken typ av offline-marknadsföring som fungerar bäst för dem.

Paradigmskiftet är bra på många sätt. Det rör om i grytan. Det kommer också att påverka det sätt man förhåller sig till kunderna. Fel attityd och man blir kastad över bord av besättningen.